Tuesday, 25 September 2012

MOTO DAN OBJEKTIF

Moto
Celik Maklumat


Objektif


  • Meningkatkan kemahiran pelajar dalam mencapai maklumat melalui penguasaan ICT.
  • Melahirkan pelajar yang berdaya saing untuk memajukan diri seiring dengan perubahan teknologi.
  • Membolehkan pelajar melaksanakan Pembelajaran Kendiri dengan lebih berkesan.
  • Meningkatkan penggunaan dan penguasaan kemahiran ICT pelajar dalam pembelajaran sepanjang masa. 

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons